اجاره روزانه و ماهانه واحدهای مجتمع orbi twin tower
مجتمع چند منظوره Alliance Palace دارای 41 طبقه واقع در نزدیکی ساحل و بلوار باتومی است.
شما در Privilege طعم زندگی به سبک هتل های پنج ستاره را خواهید چشید.

پیشنهاد ویژه